Weekendje weg / brainstorm

Creatief sparren, nieuwe ideeën opdoen, concrete plannen

Een tocht die je nieuwe inzichten geeft, mooie vergezichten biedt en concrete plaatjes oplevert. Schakel de denktank van de Creatieve Coöperatie in om creatief te sparren. Doe samen met onze frisdenkers nieuwe ideeën op om je klanten te verrassen, om vastgelopen trajecten van een nieuwe impuls te voorzien of om van scratch af aan een project op te pakken. Eenmalig, of in verschillende sessies, met of zonder jouw klant. Aan het einde van deze brainstormsessie(s) keer je huiswaarts met een rugzak vol ideeën en concrete plannen waarmee je aan de slag kunt. En ook dáár helpen we je graag bij.

Bij een Hanz Up bijeenkomst gingen ondernemers bijvoorbeeld aan de slag met een vraagstuk van de Provincie Overijssel:

Open data van de Provincie Overijssel

Hoe stel je data beschikbaar die voor iedereen in te zien is? Dat is de vraag die de Provincie Overijssel stelde met als doel om deze ‘open data’ toegankelijker te maken. Deze vraag paste goed in het concept HanZup van de Creatieve Coöperatie (CC). De HanZup is een co-creatie sessie waar ondernemers in groepjes van drie aan de slag gaan met een concrete opdracht. Ondernemers van zowel binnen als buiten de CC zijn welkom om mee te doen. CC’er Anne van den Berg ging samen met twee externe professionals, Martijn Maris en Michiel Tempert, aan de slag. Hun concept ‘de veiligste route’ sprak de provincie het meest aan. Zij kregen de (betaalde) opdracht en ontwikkelden een concept waarbij de open data werden gebruikt om de veiligste route voor automobilisten te genereren.